Turbiny wiatrowe

Turbiny Wiatrowe Ventus Energia® 1000 Swind z kompensacja energii z sieci 1kW do 3kW

Wydajne zródło darmowej i czystej energii.

Turbina Ventus Energia 1000 Swind ma moc nominalna 1kW przy prędkości wiatru 12 m/s. Składa się z obrotnicy i prądnicy, zabudowanych wewnątrz gondoli, steru regulacji kierunkowej, śmigła oraz sterownika elektronicznego. Urządzenie jest sprzedawane w opcji z masztem wsporczym, o parametrach dostosowanych do potrzeb Klienta lub/i opcji z zestawem akumulatorów. Do produkcji urządzenia zastosowano wysokiej jakości materiały, co gwarantuje wieloletnią, bezawaryjna pracę. Wszystkie zewnętrzne elementy metalowe zostały ocynkowane. Zdecydowana większość części i użytych komponentów pochodzi z Polski. Turbina została zaprojektowana i wykonana w Polsce.

Jeśli chcesz znacząco zmniejszyć swoje rachunki za prąd i zarazem przyczynić się do ochrony środowiska zainstaluj na swoim budynku lub na posesji turbinę wiatrowa Ventus Energia 1000 Swind. Wytworzona przez nią zielona energia zaspokoi od 30% do 80 % twojego rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną i pozwoli Ci oszczędzać od 1600 zł rocznie, a sama inwestycja zwrócić się już może po 3 roku eksploatacji. Instalacja urządzenia na ścianie lub dachu Twojego budynku nie wymaga pozwolenia budowlanego.

Turbina Ventus Energia 1000 Swind może być zamontowana na dachu budynku lub na jednej z jego ścian zewnętrznych, co nie wymaga pozwolenia na budowę (warunek: wysokość turbiny nie może przekroczyć 3m powyżej obrębu dachu). Umieszczenie urządzenia na maszcie wolnostojącym, musi jednak zostać poprzedzone uzyskaniem pozwolenia na budowę masztu. Sama turbina wiatrowa nie podlega prawu budowlanemu i nie wymaga żadnych zezwoleń jeśli będzie wykorzystywana do produkcji energii na własne potrzeby.

Turbina Ventus Energia 1000 Swind służy do zasilania w energię indywidualnych zabudowań typu:

  • domy jednorodzinne i letniskowe
  • małe firmy produkcyjne i usługowe
  • gospodarstwa rolne
  • niewielkie hotele i pensjonaty
  • obiekty użyteczności publicznej

Turbina może pełnić funkcję dodatkowego żródła energii, wspomagającego zasilanie budynków podłączonych do sieci elektrycznej lub stanowić samodzielne źródło energii w przypadku obiektów, które nie mają dostępu do sieci elektrycznej. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu sterownikowi możliwa jest współpraca układu elektrycznego turbiny z baterią fotowoltaiczną. Taki hybrydowy układ jest bardzo korzystny w polskich warunkach klimatycznych. Bateria pozwala uzupełniać niedobór energii elektrycznej w dni słoneczne, przy braku wiatru i wykorzystywać dodatkowo wyprodukowaną energią w układzie obwodów elektrycznych.

Turbina Ventus Energia 1000 Swind najlepiej nadaje się do zasilania oświetlenia, w szczególności LED-owego, które cechuje się znacznie mniejszym poborem energii niż oświetlenie konwencjonalne oraz zasilania innych odbiorników napięć 12/24/230V i mocy do 500W np. grzałki do wody, telewizora czy komputera oraz małych silników indukcyjnych stosowanych w lodówkach czy hydroforach do 250W. Przykładowo jedno pełne naładowanie baterii akumulatorów wystarcza na kilkanaście dni świecenia 50 żarówek LED o mocy całkowitej 150W lub kilkugodzinne zasilanie komputera i telewizora albo podgrzanie 60 litrów wody w domowym bojlerze z 15°C do 45°C w czasie około 4h.
Zainstalowanie turbiny wiatrowej Ventus Energia 1000 Swind ma ekonomiczny sens przy średniej prędkości wiatru wynoszącej co najmniej 4m/s (15 km/h).Takie warunki wiatrowe panują w wielu regionach Polski – ok. 60% powierzchni naszego kraju charakteryzuje się takim poziomem wietrzności.

Ile można zyskać instalując hybrydowy zestaw Ventus Energia® 1000 Swind z panelem 240W?
Przy średniej prędkości wiatru na poziomie 4,5 m/s proponowany zestaw hybrydowy (1 turbina z 1 panelem) wyprodukuje ok. 2700 kWh rocznie. Jeśli do obliczeń przyjmiemy średnią cenę energii dla gospodarstw domowych (Taryfa G-11) wynoszącą w 2012r. 0,57 zł za 1 kWh to wytworzenie 2700 kWh energii we własnym zakresie pozwoli zmniejszyć rachunek za prąd o ponad 2100 zł (wytworzona energia i niezapłacone opłaty dystrybucyjne). W związku ze spodziewanym wzrostem cen energii opłacalność urządzenia będzie z roku na rok rosła. Według prognozy Ministerstwa Gospodarki w 2020r. ceny energii będą o 50% wyższe niż w 2012 r. Poniższa tabela przedstawia szacunkową wartość wytworzonych 2700 kWh energii w latach 2012-2020:

Przy powyższych założeniach zwrot inwestycji nastąpi po 4 latach użytkowania. Jeśli ceny energii będą rosły szybciej lub/i średnia prędkość wiatru w miejscu zainstalowania turbiny będzie wyższa, inwestycja zwróci się szybciej.
Energia 1000 Swind pozwala również na zapewnienie dostaw prądu, w sytuacji awarii sieci energetycznej. Zgodnie z prognozami Ministerstwa Gospodarki awarie te będą coraz częstsze. Wynika to z jednej strony z rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną w związku z rozwojem gospodarczym Polski i wzrostem zamożności społeczeństwa, z drugiej zaś strony , z wyeksploatowaniem funkcjonujących obecnie bloków energetycznych i sieci przesyłowych, z których większość powstała kilkadziesiąt lat temu i zbyt małych inwestycji w nowe moce produkcyjne.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych usług

Kontakt