Shadow
Slider
A A A

KOLEKTORY SŁONECZNE

źródło energii odnawialnej…

                  Zadaniem kolektorów słonecznych jest odbiór słonecznej energii cieplnej i przenoszenie jej za pomocą układu solarnego do zasobnika z wodą użytkową. Energię cieplną wychwytuje specjalnie skonstruowana powierzchnia absorbera, a następnie przekazuje ją za pośrednictwem płynu solarnego, przepływającego przez głowicę kolektora do zbiornika akumulacyjnego, gdzie gorący czynnik grzewczy oddaje swoje ciepło wodzie użytkowej.

              Jednym z najistotniejszych elementów decydujących o sprawności zestawów solarnych, jest jakość uzyskanej w niej próżni, która jest najlepszym izolatorem. W naszym klimacie, zima jest okresem, w którym uzyskujemy najwięcej energii cieplnej za pomocą kolektorów próżniowych. Jedną z najistotniejszych rzeczy jest precyzyjny dobór zestawów solarnych, a także określenie indywidualnych potrzeb odbiorcy oraz dostosowanie do nich całego systemu.

    Czym jest kolektor słoneczny?

 Kolektor słoneczny

to nowoczesny, bezpieczny, ekologiczny oraz tani sposób pozyskiwania energii

cieplnej wykorzystywanej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub wspomagania ogrzewania

ryskol

 Z czego czerpie energię kolektor?

Słońce jest głównym i praktycznie niewyczerpalnym źródłem
energii dla naszej planety (przewidywany okres promieniowania
to następne 5 miliardów lat). Do zewnętrznej warstwy atmosfery,
ustawionej prostopadle do kierunku padania promieni, dociera
strumień promieniowania słonecznego Isc=1367 W/m2 nazywany
stałą słoneczną. W ciągu roku wartość jej zmienia się maksymalnie
o ± 3,4%.
Do powierzchni Ziemi docierają następujące rodzaje promieniowania:
1. Promieniowanie bezpośrednie
Pochodzące jak sama nazwa wskazuje bezpośrednio od słońca.
Kierunek jego padania uzależniony jest od pozycji słońca na niebie.
2. Promieniowanie rozproszone
Powstałe w skutek wielokrotnego załamywania promieni słonecznych
przechodzących przez atmosferę. Dociera na powierzchni´
Ziemi w sposób nie ukierunkowany.
3. Promieniowanie odbite
Powstałe w skutek odbicia promieniowania słonecznego od elementów
krajobrazu w kierunku rozpatrywanej powierzchni (część
składowa promieniowania rozproszonego).
Natężenie całkowite promieniowania słonecznego jakie dociera
do powierzchni Ziemi przy bezchmurnym niebie to maksymalnie
1000W/m2. W ciągu 5 min. do powierzchni Ziemi przy bezchmurnym
niebie dociera promieniowanie słoneczne równe rocznemu
zapotrzebowaniu na energii naszej planety".

                   RYS DOM
 Zalety energii słonecznej
• Ekologiczna
• Darmowa
• Bezpieczna
• Duża wydajność
• Brak emisji zanieczyszczeń atmosferycznych   i gazów cieplarnianych
• Łatwe utrzymanie/ konserwacja urządzeń
• Możliwość wykorzystania w gospodarstwach oddalonych od innych źródeł energii
       foto
Każdy system solarny
składa się z trzech podstawowych elementów:
- kolektorów słonecznych
- zasobnika ciepłej wody użytkowej z osprzętem
- systemu rur i grupy pompowej ze sterownikiem

fotodom

 Projektowanie instalacji solarnej obejmuje:

 

– dobór schematu hydraulicznego (w zależności od przeznaczenia instalacji solarnej c.w.u., c.o.,)

 – obliczenie wymaganej pojemności podgrzewacza solarnego c.w.u.

– obliczenie zapotrzebowania ciepła na podgrzewanie c.w.u.

– dobór powierzchni kolektorów pracujących na potrzeby wspomagania podgrzewu c.w.u.

– dobór regulatora

– dobór dodatkowych elementów instalacji (przewody, zawory)

– dobór zestawu montażowego i zestawu połączeń

 – dobór grupy pompowej

– dobór długości przewodów

– dobór naczynia przeponowego

 schemat

Każda instalacja solarna jest dobierana

do indywidualnych potrzeb klienta

 Na ostateczną wysokość inwestycji wpływają:

• obecna instalacja c.w.u.

• miejsce montażu kolektorów

• typ dachu

• odległość kolektora od kotłowni

• zastosowanie dodatkowych elementów

• stopień skomplikowania montażu

Czym nasze produkty przewyższają konkurencję?

1) jakością

2) sprawnością kolektora

3) Temperaturą stagnacji

4) układem meandrowym

5) gwarancją

6) profesjonalną i kompleksową obsługą

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy i korzystania z usług profesjonalistów.

SStanowczo odradzamy Państwu kupowania gotowych systemów solarnych w Internecie lub supermarketach. Aby w pełni wykorzystać energię słoneczną niezbędna jest pomoc doświadczonych specjalistów.