Shadow
Slider
A A A

           Fotowoltaika - dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. Fotowoltaika znajduje obecnie zastosowanie, mimo stosunkowo wysokich kosztów, w porównaniu z tzw. źródłami konwencjonalnymi, z dwóch głównych powodów: ekologicznych (wszędzie tam, gdzie ekologia ma większe znaczenie niż ekonomia), oraz praktycznych (promieniowanie słoneczne jest praktycznie wszędzie dostępne).

               Unikalne korzyści z instalacji fotowoltaicznych

Elektrownie słoneczne nie ingerują w otoczenie .Panele fotowoltaiczne nie zatruwają środowiska, nie produkują żadnych odpadów i nie emitują hałasu .Fotowoltaika ma szeroki zakres zastosowań – od gadżetów po wielkie systemy BIPV .Modularny charakter instalacji pozwala na skalowanie inwestycji.Po zamontowaniu panele fotowoltaiczne nie wymagają żadnej obsługi .Inwestycja w system PV zwróci się poniżej 10 lat, zależnie od stopnia nasłonecznienia i wielkości instalacji,a każdy następny rok pracy paneli przekłada się na czysty zysk dla inwestora. Fotowoltaika ma największy potencjał pośród odzyskiwalnych źródeł energii (OZE)

  • Budowa, mechanizm działania

Ogniwo wykonuje się z półprzewodnika typu p pokrytego warstwą półprzewodnika typu n o grubości tylko 1um, tak aby światło mogło swobodnie przedostać się do warstwy zaporowej. Pochłonięte fotony wybijają elektrony z sieci krystalicznej i stają się swobodne i jednocześnie tworzą się dziury. W wyniku powstającego wewnętrznego pola elektrycznego w warstwie następuje dyfuzja czyli przejście dziur do obszaru p, a elektronów do obszaru n. Pomiędzy obiema częściami półprzewodnika powstaje potencjał elektryczny, jeśli na zewnątrz ogniwa zewrzemy obszary p i n to popłynie prąd.

 

1

Ogniwo fotowoltaiczne

Element półprzewodnikowy, w którym następuje przemiana energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego.

2

Moduł fotowoltaiczny

Układ połączonych szeregowo lub szeregowo-równolegle ogniw fotowoltaicznych.

3

 

Ogniwo fotowoltaiczne - rodzaje

• Monokrystaliczne
Cały panel składa się z pojedynczych ogniw, które tworzone są z jednorodnego kryształu krzemu o uporządkowanej budowie wewnętrznej. Podstawą do tworzenia ogniw są odpowiedniej wielkości bloki krzemu. Są one cięte na warstwy, których grubość wynosi około 0,3mm. Ogniwa monokrystaliczne osiągają najwyższy poziom sprawności (18 - 22%) oraz żywotności.

• Polikrystaliczne
Moduły polikrystaliczne zbudowane są z ogniw, składających się z wielu małych kryształów krzemu. W efekcie powstaje niejednolita powierzchnia, która wzorem przypomina szron na szybie. Moduły te są mniej wydajne (sprawnośc na poziomie 14 -18%) od paneli monokrystalicznych. Ich proces produkcji jest mniej złożony a cena niższa. Z tego powody panele te są najszerzej rozpowszechnione, zarówno w zastosowaniach domowych jak i dużych elektrowniach słonecznych.

• Cienkowarstwowe (Amorficzne)

 Mają całkiem inną strukturą krzemu. Technologia ta stwarza możliwość oszczędzenia na surowcu. Gruba na jedynie 2 mikrony warstwa krzemu osadzana jest na powierzchni innego materiału, takiego jak np. szkło. W tego typu panelach nie możemy wyróżnić pojedynczych ogniw. Moduły amorficzne najczęściej spotykamy w małych urządzeniach, takich jak kalkulatory czy zegarki, aczkolwiek wykorzystywane są również w dużych systemach do zasilania całych domów. Ich sprawność osiągnęła poziom 6 - 10%

Rodzaje systemów fotowoltaicznych 

System sieciowy (on-grid)

• Produkcja i sprzedaż energii elektrycznej

 • Rozliczenia na zasadzie różnicy pomiędzy energią zużytą i wyprodukowaną

• Inwerter zarządza dopasowaniem wyprodukowanej energii elektrycznej do parametrów sieci publicznej
• Możliwość konfiguracji systemu do produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby - dosilenie sieci podłączonej na stałe do publicznej sieci energetycznej - wymagany stały odbiór energii elektrycznej.
on gird
A. Moduły fotowoltaiczne,
B. Inwerter sieciowy
C. Licznik energii elektrycznej wyprodukowanej
D. Złącze elektryczne
E. Sieć energetyczna
F. Licznik energii elektrycznej zakupionej
G. Odbiorniki

System wyspowy (off-grid)

• Niezależne źródło zasilania, bez podłączenia z siecią energetyczną

• Kontroler ładowania jako urządzenie zarządzające procesem uzysku energii i ładowania akumulatorów

• Nadmiar wyprodukowanej energii akumulowany w akumulatorach do wykorzystania np. na oświetlenie w nocy

• Napięcie wyjściowe: DC lub AC (poprzez użycie inwertera)

off gird

 

A. Moduły fotowoltaiczne
B. Regulator ładowania
C. Akumulatory
D. Inwerter wyspowy
E. Skrzynka połączeniowa
F. Odbiorniki

System hybrydowy/awaryjny (back-up)

• Produkcja energii elektrycznej + awaryjne zasilanie przy zaniku napięcia sieciowego

• Sprzedaż energii elektrycznej

• Awaryjny bufor energii zgromadzonej w akumulatorach

• Stosowany wszędzie tam gdzie z uwagi na specyfikę pracy niektórych urządzeń wymagane jest stałe źródło zasilania w energię elektryczną

• Kilka niezależnych źródeł zasilania

back up

A. Moduły fotowoltaiczne
B. Inwertery sieciowe
C. Inwertery wyspowe
D. Regulatory ładowania
E. Turbiny wiatrowe
F. Inwertery sieciowe (turbiny wiatrowej)
G. Generator prądotwórczy (spalinowy)
H. Akumulatory

L. Odbiorniki

 • Projekt instalacji fotowoltaicznej składa się :
 • • Miejsca
  • Projektu
  • Kalkulacji i dobór paneli fotowoltaicznych
  • Zysku
 • Prowadzimy bezpłatne konsultacje w domach,firmach oraz przeprowadzamy naszych klientów przez całą procedurę dotacji.