Shadow
Slider
A A A

Małe, przydomowe elektrownie wiatrowe mogą stanowić dodatkowe źródło zasilania dla domów jednorodzinnych lub nawet większych farm. Główną ich zaletą jest częściowe lub całkowite uniezależnienie się od dostaw prądu z zewnątrz. Przydomowa elektrownia wiatrowa może dostarczać prąd na potrzeby odbiornika autonomicznego (wydzielonego) np. obwód oświetleniowy czy obwód ogrzewania podłogowego wspomagającego ogrzewanie domu), lub dla całej instalacji domowej, która jest odłączana od sieci energetycznej na czas korzystania z energii wytworzonej przez przydomową elektrownię. Można również taką instalację całkowicie odłączyć od sieci ogólnej.

         Do zasilania domów stosuje się elektrownie „mikro” poniżej 100 Watów (W) mocy i „małe” o mocy od 100 W do 50 kW, zaś „duże” powyżej 100 kW zasilają sieci energoelektryczne i wymagają specjalnych pozwoleń na budowę. W warunkach przydomowych najpopularniejsze są elektrownie od 3 do 5 kW. Moc takich elektrowni, wspomagana energią zmagazynowaną w akumulatorach, jest wystarczająca do zasilania oświetlenia, układów pompowych, sprzętu i urządzeń domowych.

         Przydomowe elektrownie wiatrowe również podlegają przepisom o ochronie przed hałasem. Mogą one być usytuowane zazwyczaj już w odległości 20 – 100 m od budynku mieszkalnego z zachowaniem wymaganego poziomu strefy ochronnej. Najcichszymi urządzeniami są elektrownie wiatrowe o pionowej osi obrotu, w tym świderkowe. Dodatkowo, jeżeli taka elektrownia będzie połączona na trwałe z podłożem konieczne jest pozwolenie na budowę. Można tego uniknąć, jeżeli elektrownia będzie umieszczona na specjalnych masztach z odciągami. Przed rozpoczęciem budowy konieczne jest sprawdzenie przepisów i norm dotyczących takich inwestycji.

         Powstałe nadwyżki energii z elektrowni wiatrowej można sprzedawać do sieci elektroenergetycznej, zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 maja 2004 r. trzeba jednak uzyskać od Urzędu Regulacji Energetyki specjalne zezwolenie (koncesję) na prowadzenie takiej działalności gospodarczej i zarejestrować tę działalność w stosownym urzędzie miejskim, gminy lub innym. Niestety, zakres formalności wymaganych od potencjalnego producenta czystej energii wiatrowej nie sprzyja popularności takich inwestycji w Polsce.  Trzeba założyć, że koszty takiej elektrowni zaczynają się już od 2,5 tyś przy mocach kilkuset wat zł do około 30 tyś zł za elektrownie kilku kW. Koszty inwestycji przy stale rosnących cenach za energię elektryczną mogą zwrócić się już po około 5 do 15 latach. Dlatego też może warto zastanowić się, jeżeli koszty na to pozwalają, czy nie opłacalne jest posiadanie takiej przydomowej elektrowni wiatrowej i uniezależnić się, chociaż częściowo od sieci ogólnej