Shadow
Slider
A A A

Analizując dane o prędkości wiatru w Polsce można łatwo zauważyć, że większość obszaru kraju nie może pochwalić się specjalnie korzystnymi warunkami do pozyskiwania energii z wiatru. Jeżeli jednak chcemy zainwestować w turbinę wiatrową to powinniśmy szukać urządzeń rozpoczynających pracę w możliwe najsłabszym wietrze.

Przeanalizujmy ile energii mogłyby dostarczyć różne turbiny wiatrowe w pobliżu warszawskiego Okęcia.

Dane  o wietrzności
 predkosc wiatru na okeciu
Załóżmy, że mamy 3 turbiny wiatrowe o tej samej mocy nominalnej jednak różnych prędkościach startu i nominalnych.
  • Turbina 1 startuje przy 4 m/s i osiąga moc nominalną przy 14 m/s
  • Turbina 2 startuje przy 3 m/s i osiąga moc nominalną przy 13 m/s
  • Turbina 3 startuje przy 2 m/s i osiąga moc nominalną przy 11 m/s

          Na pierwszy rzut oka poszczególne turbiny niewiele się różnią jednak różnice w współczynniku wykorzystania mocy i co za tym idzie uzysku energii są olbrzymie.
Dla danych z Okęcia:

tabela porowanienie stopnia wykorzystania mocy turbin 

  • Turbina 1 osiągnie stopień wykorzystania mocy 15,78%
  • Turbina 2 osiągnie stopień wykorzystania mocy 23,36%
  • Turbina 3 osiągnie stopień wykorzystania mocy 32,38%


Turbina 3 dzięki temu, że startuje przy wietrze o 2m/s słabszym od turbiny 1 wyprodukuje 2 razy więcej energii.

Przy przeciętnych i słabych warunkach wietrzności szalenie istotne jest, aby turbina wiatrowa rozpoczynała pracę przy możliwie słabym wietrze. 

wykres stopien wykorzystania mocy 

Im turbina startuje przy słabszym wietrze tym lepiej zagospodarowuje zasoby energii wiatru, gdyż w analizowanych warunkach wietrzności turbina w zdecydowanej większości będzie pracować poniżej prędkości nominalnej.